Praktijkexamen

PRAKTIJK-EXAMENVanaf 1 juli 2021 moet u naast een theoretisch examen ook een praktijktest afleggen om een vaarbrevet te behalen. De praktijktest vervangt het huidige praktische luik waar enkel ervaring moest aangetoond worden. 


Vaarcenter is door de overheid erkend voor het afnemen van de examens voor het beperkt en algemeen stuurbrevet (M of S) via erkenningsnummer CP020.


Aangezien elk vaartuig toch een beetje anders reageert, voorzien we liefst voor het examen een voorbereidingstijd zodat de kandidaat kan wennen aan het vaartuig en bepaalde oefeningen rustig kan oefenen voordat het examen effectief ingaat.PRAKTIJKEXAMEN


Voor wie?

Personen die voldoende vaarervaring hebben om te slagen voor het examen.


Inhoud

Tijdens deze praktijktesten wordt u getest op praktische kennis en vaardigheden zoals bepaald door de gepubliceerde eindtermen.


Duur

2 uur (1 uur ter voorbereiding en wenning aan de boot, gevolgd door het examen)


Prijs

250 € per persoon